کاربرد چمن مصنوعی
کاربرد چمن مصنوعی

کاربرد چمن مصنوعی یکی از کاربردی ترین استفاده های چمن های مصنوعی در زیبا کردن محیط و نما و جلوه دادن به محیط است چه محیط باز باشد چه بسته نمای ان جا را چند برابر می کند و چون

بزرگترین تولید کننده و اجرای دیوار سبز در کشور

09123349420