دیوار پوش سبز مصنوعی
دیوار پوش سبز مصنوعی

دیوار پوش  مصنوعی امروزه دیوار پوش های سبز مصنوعی مورد توجه بسیاری از ما قرار گرفته اند.چرا که بدیهی است نگهداری و مراقبت از دیوار های سبزی که از گیاهان طبیعی به وجود آمده اند عملی بسیار سخت و هزینه

چه گیاهانی برای روف گاردن مناسب هستند
چه گیاهانی برای روف گاردن مناسب هستند؟

چه گیاهانی برای روف گاردن مناسب هستند؟ روف به معنای پشت بام و گاردن به معنای باغ می باشد ترکیب این دو کلمه پشت بام سبز را خواهد ساخت که در حال حاضر ساخت و ساز آن گسترش زیادی پیدا

گیاهان مناسب دیوار سبز
گیاهان مناسب دیوار سبز

گیاهان مناسب دیوار سبز دیوار سبز همان دیواری است که سرتاسر آن با استفاده از گیاهان مختلف پوشیده شده است به همین دلیل به آن دیوار سبز می گویند.این دیوار امروزه در سرتاسر جهان احداث شده و مورد استفاده قرار

بزرگترین تولید کننده و اجرای دیوار سبز در کشور

09123349420