طراحی روف گاردن یا سقف سبز
طراحی روف گاردن یا سقف سبز

طراحی روف گاردن یا سقف سبز به پوشش گیاهی که روی پشت بام ها درست می کنند روف گاردن می گویند که این پوشش گیاهی سبب بهبود یافتن مصرف انرژی در ساختمان می شود. طراحی روف گاردن به سلیقه، بودجه

بزرگترین تولید کننده و اجرای دیوار سبز در کشور

09123349420