06
مارس

طراحی روف گاردن یا سقف سبز

طراحی روف گاردن یا سقف سبز به پوشش گیاهی که روی پشت بام ها درست می کنند روف گاردن می گویند که این پوشش گیاهی سبب بهبود یافتن مصرف...

ادامه مطلب